Instrucciones en Holandés

Reglement “La Sufrida 2017”:

!Deze tekst is op verzoek van de organisatie vertaald om Nederlandse deelnemers te informeren. De organisatie aanvaard geen aansprakelijkheid voor fouten in de vertaling. Bij verschil van mening is de oorspronkelijke Spaanse tekst leidend!

De officiële naam van het evenement luidt: 19º CICLORUTA INTERNACIONAL GRAN FONDO SERRANIA DE RONDA. “LA SUFRIDA”.

Organisator: CLUB DEPORTIVO LA SUFRIDA.

Datum: 27mei 2017

Start en finish locatie: MONTEJAQUE (MALAGA- ANDALUCIA) SPANJE.

Start vakopen: 07:00. in Plaza de Constitución in Montejaque.

Start tijd: 8:00 (Gran Fondo enMidden) 13:15 (Kort)

Routes: 3

  • Gran Fondo: 221 km met 5000m hoogtemeters;

  • Midden: 140km met 3.020m hoogtemeters

  • Kort: 81km.

Gran Fondo route:221 km: Montejaque, Montecorto, Los Villalones, El Gastor, Zahara de la Sierra, Puerto de Las Palomas, Benamahoma, El Bosque, Ubrique,Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Puerto de Los Alamillos,Montejaque,Benaoján, La Legión, Puerto del Sauco, Los Villalones, Montecorto, Puerto de Los Alamillos and Montejaque.

Midden route: 140 km: Montejaque, Montecorto, Los Villalones, El Gastor, Zahara de la Sierra, Puerto de Las Palomas, Benamahoma, El Bosque, Ubrique,Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Puerto de Los Alamillos andMontejaque.

Korte route: 81 km: Montejaque,Benaoján, La Legión, Puerto del Sauco, Los Villalones, Montecorto, Puerto de Los Alamillos and Montejaque.

Deelname:
Deelname staat open voor iedereen in het bezit van een licentie (FCI) of een licentie van een vergelijkbare organisatie. Tevens dient men in het bezit te zijn van een geldige gezondheidsverklaring voor 2017 voor het deelnemen aan cyclosportieven.

Deelname staat eveneens open voor toerfietsers vanaf de leeftijd van 17 jaar. Indien men niet in het bezit is van een geldige licentie wordt een FCI licentie voor één dag verstrekt voor de prijs van € 10,-. Deze licentie geeft een aansprakelijkheidsdekking voor de duur van het evenement. Voor het verkrijgen van de licentie dient men een geldige medische verklaring te overleggen voor deelname aan een cyclosportieve.

De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren of een renner van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat deelname het aanzien van het evenement zal schaden. Renners die geschorst zijn wegens het gebruik van doping voor 6 maanden of langer worden niet tot het evenement toegelaten.

Inschrijfgelden:
€ 36,- tot 8 oktober 2016; € 41,- van 9 oktober tot 18 december 2016; € 49,- van 19 december 2016 tot 15 maart 2017 en € 60,- tot 26 mei 2017.

Het inschrijfgeld omvat: uw persoonlijke deelnamenummer, mechanische assistentie (behalve de kosten van onderdelen), medische assistentie, ravitaillering, herinneringsmedaille, evt. Verdiende prijzen en deelname aan de pasta party na de finish.


De uitslag wordt schriftelijke gepubliceerd (In de hal waar u de rugnummers afhaalt) en op de website www.lasufrida.net.

Inschrijving:

U stuurt een mail naar [email protected] onder duidelijke vermelding van uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, mailadres, evt. Type licentie en het nummer, club en/of team, nationaliteit en geslacht en tot slot uw shirt maat. (U kunt uw inschrijving ook laten verzorgen door Andalusie Fietsreizen; contactgegevens zie einde document)

Bij het bericht voegt u een bewijs van betaling van het inschrijfgeld.
Betalingen ten name van: CD LA SUFRIDA.
IBAN:
ES40 – 0182-3288-6502-0159-9153,
SWIFT BIC CODE: BBVAESMMXXX -0182-3288-6502-0159-9153
BBVA BANK,


Club en teamregistraties worden gedaan door middel van één lijst met de gevraagde gegevens per deelnemer, ondertekend door de voorzitter van de club. Bij de lijst dient u het betalingsbewijs te voegen van het totaal verschuldigde bedrag. (Zie bankgegevens hierboven)

De inschrijving sluit: 27mei2017,Op26en27meikunt u zich ter plekkeinschrijven inMontejaque (Community Sport Center). De kosten bedragen dan €60,-

Afhalen startnummer(s) (Montejaque Community Sport Center) van 17:00 tot 21:00 uur op 26 mei en van 6:30 tot 7:30 uur op 27mei 2017. Niet afgehaalde pakketten worden niet nagezonden.

Annuleren:
Inschrijvingen dient u per mail te annuleren vóór 1 april 2017. U ontvangt dan het volledige inschrijfgeld terug. Bij annuleringen tot 1 mei wordt de helft van het inschrijfgeld teruggestort. Bij annuleringen na 1 mei is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

Vervangingen:

Als u zich laat vervangen door een andere fietser dient u dit schriftelijk per mail te melden voor 1 mei 2017. Voor elke vervanging worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze dienen betaald te worden bij het afhalen van het startnummer.

Indeling startvak:

De deelnemers worden in genummerde groepen ingedeeld op basis van de gekozen route; GRAN FONDO van 400 to 999; MIDDENvan 1 tot 399; KORTvan 1000 tot ….

Rechten en plichten:
Gedurende de koers staat het rijders van de GRAN FONDO vrij te wisselen naar de route “MEDIO”. LA SUFRIDA is geen wedstrijd en daarom dienen rijders te allen tijde de verkeersregels respecteren. De renners zullen onder geen beding ingehaald worden door de bezemwagen.


De nummers dienen duidelijk zichtbaar bevestigd te zijn aan het fietsstuur en niet om het frame gedraaid. Het andere door de organisatie verstrekt nummer wordt goed zichtbaar op de achterzijde van het shirt gespeld. De nummers worden door de deelnemer niet veranderd (vouwen of afknippen).


Het dragen van een standaard racehelm is gedurende de gehele koers verplicht en de elektronische chip wordt aan het stuurnummer bevestigd.


Het is absoluut verboden afval van enigerlei aard weg te werpen tijdens de koers. Bij de ravitaillering zones en bij de finish staan afvalbakken waar alle afval in gedeponeerd moet worden. Overtreding van deze regel leidt tot uitsluiting.

Controlepunten:

Bij de start en de finish:

  • GRAN FONDO route doorelektronische tijdmeting: Montecorto,Los Villalones, Ubrique,Puerto de Los Alamillos and Montejaque.Handmatig doorkoersmedewerkers: Montejaque enLa Legión.

  • MIDDENroute door elektronische tijdmeting: Montecorto,Los Villalones, Ubrique, Puerto de Los Alamillos and Montejaque. Handmatig door koersmedewerkers: Montejaque.

  • KORTE routedoor elektronische tijdmeting: Villalones, Montecorto and Montejaque. Handmatig door koersmedewerkers: Montejaque en La Legión.

Maximum tijd:

11.15uur (bijv. Starttijd om 08:00 uur en finish om 19:15uur).

Tijdslimieten: 

MIDDENen GRAN FONDO routes:

Montecorto: 09:00 uur

Zahara de La Sierra: 11:00uur

Puerto de Las Palomas: 11:30uur

Grazalema: 11:45uur

El Bosque: 12:35uur

Ubrique: 13:10uur

Villaluenga del Rosario: 13:45uur

Montejaque: 15:10uur

GRAN FONDOen KORTE route:

Benaoján: 15:15uur

La Legión´s Barracks: 15:45uur

Montecorto: 17:15uur

Grazalema: 18:10uur

Montejaque: 19:15uur

Prijzen:
Alle deelnemers aan de GRAN FONDO die de tocht beëindigen krijgen een speciaal aandenken (trofeo) uitgereikt.

Tevens zijn er prijzen beschikbaar voor: De jongste en de oudste deelnemer, De nummers 1, 2 en 3 bij de mannen en vrouwen en de voor de club met de meeste deelnemers.

Andere prijzen worden bekend gemaakt bij het vertrek. Prijzen die niet worden opgehaald worden niet na gezonden aan de deelnemer.

AANDENKEN voor het BEREIKEN VAN DE MEET (alleen deelnemen is niet voldoende), bestaande uit: een T-shirt,eenMok, La Sufrida´sVlagen eenrugzakvoor alle finishers van de 221km, 140km or 81km.Daarnaast is er alleen voor de 221km Finisher, een persoonlijk “Kei Aandenken”.

Team uitslag:
De 3 teams met het grootste aantal deelnemers ontvangen een leuke extra prijs.

Standaard helm: Verplicht.

Medische ondersteuning: 2 ambulances, 20 auto’s en 8 motoren volgen de koers; 2 dokters and verpleegkundigen

Technische assistentie: Diverse auto’s en motoren volgen de koers en verlenen technische assistentie. Tevens zijn er diverse hulpposten langs de beide routes aanwezig.

Andere ondersteuning: Persoonlijke volgers (auto’s en motoren) zijn verboden op straffe van uitsluiting. Voedsel en drank kan echter afgegeven worden in de daartoe aangewezen zones (ravitaillering).

Radio ondersteuning: Bij de finish en langs beide routes is radio communicatie.

Ravitaillering

Gran Fondo:Montecorto km 16,5(alleen drank), Los Villaloneskm 24,5,Zahara de la Sierra km 56,5 (alleen drank), Puerto Las Palomas km 66,5; El Bosque km87,9 (alleen drank);Ubrique km 99,5;Puerto de Los Alamillos km 120( only drinks); Montejaque km 140,La Legión´s Barrackskm 152 (alleen drank) ; Los Villalones km 175, Montecorto km 183 (alleen drank), Puerto de Los Alamillos km 201(alleen drank) andMontejaque km 221,– water, fris- en sport-drank aan de finishen de paella party in het“Community Sport Center”.

Midden route: Montecorto km 16,5 (alleen drank), Los Villaloneskm 24,5, Zahara de la Sierra km56,5 (alleen drank), Puerto Las Palomas km 66,5 ; El Bosque km87,9 (alleen drank); Ubrique km 99,5;Puerto de Los Alamillos km 120 (alleen drank); Montejaque km 140 – water, fris- en sport-drank aan de finish en de paella party in het “Community Sport Center”.

Korte route:La Legión´s Barracks(alleen drank) ; Los Villalones, Montecorto (alleen drank), Puerto de Los Alamillos andMontejaque, – water, fris- en sport-drank aan de finish en de paella party in het “Community Sport Center”.

Annulering van de koers:
In het geval dat de koers geen doorgang kan vinden door redenen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie wordt het volledige inschrijfgeld teruggestort.

Benodigde uitrusting:
Deelnemers aan de koers dienen met ten minste de volgende uitrusting aan de start te verschijnen: - gereedschap voor het wisselen van een (binnen-)band – een reserve binnenband – een pomp of CO2 patroon om de band op te pompen – een bidon.

Daarnaast dienen alle rijders tevens een standaard race helm te dragen en hun nummers duidelijk zichtbaar bevestigd te hebben, zowel op hun fiets als op het shirt.

Aanvullende services:

Sport massage. Douches zijn beschikbaar in het Sportcentrum van El Gastor (Bij start en finish). Er is een bezemwagen voor rijders die uitvallen. Bij de finish is een veilige fietsenstalling aanwezig.

Claims:
Claims moeten ingediend worden bij de jury binnen de daartoe geldende tijdslimiet van de RFEC (Royal Spanish Cycling Federation).

Aansprakelijkheid en geschillen:
De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade aan personen, dieren of zaken vóór, tijdens of na de koers. Alle deelnemers dienen de verkeersregels te gehoorzamen. Op geschillen waarin dit reglement niet voorziet, is het RFEC reglement van de amateur organisatie van toepassing.

Spaanse informatie:
Web: www.lasufrida.net
E-mail: [email protected]

Voor meer Nederlandstalige informatie:

[email protected]

www.andalusiefietsreizen.nl

www.facebook.com/andalusiefietsreizen